جستجو

تقدیر فرمانده ارشد نظامی آجا از ریاست فروشگاه های اتکا استان همدان

تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان

سرتیپ خلبان رضا خدایی فرمانده ارشد نظامی آجا در استان همدان )فرمانده پایگاه شکاري خلبان شهید محمد نوژه( طی تقدیر نامه ای از زحمات و تلاش و عملکرد مدیریت استان و پرسنل زیر مجموعه در فروشگاه اتکا نوژه که موجب آسایش خاطر کارکنان و خانواده هاي محترم ساکن در پایگاه هوایی شهید نوژه گردیده بود قدردانی نمود.

برچسب خبر :

18.208.132.33
۱۹۴.۵.۵۳.۲۶

ارسال نظر جدید ارسال نظر جدید

نظرات کاربران:

۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۳:۰۰
تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466