معاون اقتصادي استانداري البرز از فروشگاه اتکا مرکزي البرز بازديد کرد

معاون اقتصادي استانداري البرز از فروشگاه اتکا مرکزي البرز بازديد کرد

معاون اقتصادی استانداری کرج و تیم همراه در مورخ 13/01/99 از فروشگاه اتکا مرکزي البرز بازدید بعمل آورد.

 این بازدید که در راستای تقدیر و تشکر از کارکنان خدوم فروشگاه های اتکا استان البرز که از همان ابتدا سال جدید همه روزه مشغول خدمت رسانی به پرسنل محترم نیروهای مسلح و مشتریان گرامی بودند صورت پذیرفت.