جستجو

استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزی استان بازدید کرد

استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد

استاندار زنجان به همراه رئیس سازمان صمت استان در روز چهارشنبه مورخه 06/01/99  از فروشگاه اتکا مرکزي زنجان بازدید بعمل آوردند.  ایشان مراتب رضایت خود از خدمات رسانی در فروشگاه مذبور را در ایام همه گیری ویروس کرونا ابراز داشت.

برچسب خبر :

18.208.132.33
۱۹۴.۵.۵۳.۲۶

ارسال نظر جدید ارسال نظر جدید

نظرات کاربران:

۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۲:۳۵
استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466