استرليزه نمودن سطح فروش

استرليزه نمودن سطح فروش

در پی شیوع بیماری کرونا در کشور تمامی فروشگاه های سطح کشور در بخش های سطح فروش، سرویس های بهداشتی، درب، پنجره ها و دستگیره ها، چرخ های خرید مشتریان، صندوق ها، میز و صندلی ها ضد عفونی و استرلیزه گردید.