قابل توجه همکاران شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح:

شانزدهمين مرحله شارژنقدي کارت طرح حکمت نيروهاي مسلح انجام شد

شانزدهمين مرحله شارژنقدي کارت طرح حکمت نيروهاي مسلح انجام شد

به گزارش روابـط عمومی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، شانزدهمین مرحله شارژ نقدی کارت طـــرح حکمت نیروهای مسلح با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات طرح حکمت و با توجه به رضایتمندی خانــــواده نیروهای مسلح انجام شد.

 براین اســــاس، تأمــــین اعتبار انجام شده از تاریخ  99/07/27  در کارت حکمت واریز شده و شاملین می‌توانند جهت استفاده به فروشگاه‌های اتكا سراسرکشور مراجعه نمایند.

گفتنی است، طرح شارژ نقدی حکمت کارت در مراحل مختلف، جایگزین طرح واگذاری کالا شده است و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته مورد استقبال خانواده‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است.

 این تسهیلات در راستای رضایتمندی حداکثری خانواده‌های نیروهای مسلح صورت می‌گیرد و امید است با ارائه پیشنهادها و نظرات مشتریان خدمات بهتری ارائه شود.

/انتهای خبر