فروشگاه اتکا مشارکتي شاهد تهرانسر 27 شهريور ماه به طور رسمي افتتاح شد.

افتتاح فروشگاه مشارکتي شاهد تهرانسر زيرمجموعه فروشگاه اتکا شهيد فکوري- استان تهران

افتتاح فروشگاه مشارکتي شاهد تهرانسر زيرمجموعه فروشگاه اتکا شهيد فکوري- استان تهران

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت؛ فروشگاه اتکا مشارکتی شاهد تهرانسر زیرمجموعه فروشگاه اتکا شهید فکوری 27 شهریور ماه سال 99 به طور رسمی افتتاح شد.

با توجه به بیانات آقای دکتر اعلمی که فروشگاه‌های مشارکتی حیثیت ما هستند این فروشگاه طی قراردادی 3 ساله در مکانی با متراژ 215 مترمربع سطح فروش و در راستای ارائه خدمات خرسندساز و افزایش سهم اتکا از بازار و رشد فروش، با عرضه کالاهای سوپری و پروتئینی، بهداشتی و لبنی به خانواده نیروهای مسلح و عموم شهروندان راه‌اندازی گردید.

/انتهای خبر