بزرگداشت روز پزشک:

از کادر پزشکي تقدير شد

از کادر پزشکي تقدير شد
به پاس قدردانی از جامعه پزشکی و تلاشگران عرصه سلامت کشور همزمان با یکم شهریور ماه مصادف با زاد‌ روز بوعلی سینا و روز پزشک با برگزاری مراسم بزرگداشت در سطح فروشگاه‌های اتکا سراسر کشور و با حضور نمایندگانی از کارکنان اتکا در مراکز بهداشتی و بیمارستانی از مدافعان سلامت تقدیر و تشکر به عمل آمد.