آقاي رضا اميري بعنوان مديرکل فروشگاه‌هاي اتکا استان گيلان معرفي گرديد.

معرفي سرپرست فروشگاه‌هاي اتکا استان گيلان

معرفي سرپرست فروشگاه‌هاي اتکا استان گيلان

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات خالصانه و دلسوزانه همکار محترم آقای علیرضا ایمانی مدیر فروشگاه‌های  اتکا استان گیلان، آقای رضا امیری با توجه به تعهد، کارآمدی و شایستگی به عنوان سرپرست فروشگاه‌های اتکا استان گیلان منصوب شدند. 

موفقیت و سربلندی ایشان را از درگاه پروردگار متعال مسألت داریم.

/انتهای خبر