به مناسبت عيد غدير خم:

سادات فروشگاه‌هاي اتکا شهداي انقلاب و شهيد دکتر چمران تجليل شدندبرگزاري جشن عيد غدير و تجليل از کارمندان سادات فروشگاههاي اتکا

سادات فروشگاه‌هاي اتکا شهداي انقلاب و شهيد دکتر چمران تجليل شدندبرگزاري جشن عيد غدير و تجليل از کارمندان سادات فروشگاههاي اتکا

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاههای اتکا، مراسم جشن فروشگاه شهید دكتر چمران تهران با حضورریاست عقیدتی سیاسی سازمان اتکا، حاج آقا سيد حجت پیغمبری و هیات همراه انجام شد.

همچنین در نمازخانه فروشگاه شهدای انقلاب نیز مراسم جشنی با حضوركوروش عسگری، جانشین مدیر عامل شرکت فروشگاههای اتکا و جمعی از مسئولین عقيدتی سیاسی سازمان انجام شد.

گفتنی است در هر دو فروشگاه رعایت فاصله گذاری اجتماعی رعايت شد و با اهدای هدایایی به کارمندان سادات به پایان رسید.

/انتهاي خبر