در سايت خيريه کهريزک در هفته کرامت

انعکاس بازديد مديرعامل شرکت فروشگاه‌هاي اتکا

انعکاس بازديد مديرعامل شرکت فروشگاه‌هاي اتکا

 بازديد مديرعامل شرکت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتكا آقاي دكتر اعلمي از آسايشگاه خيريه كهريزك در هفته كرامت در سايت اين آسايشگاه انعكاس داده شد.

متن كامل اين خبر را در لينك زير بخوانيد:

https://bit.ly/2OLD0V7