حضور گروه سيار سازمان انتقال خون استان تهران در ستاد شرکت فروشگاه‌ها

حضور گروه سيار سازمان انتقال خون استان تهران در ستاد شرکت فروشگاه‌ها

حضور گروه سيار سازمان انتقال خون استان تهران در ستاد شرکت فروشگاه‌ها

شيوع ويروس كرونا سبب شده تا بسياري از افراد به دليل ترس از ابتلا به بيماري، مراجعه كمتري به مراكز انتقال خون داشته‌ باشند كه اين امر بر ذخيره سازي گروه‌هاي خوني تأثير گذاشته است. با توجه به اين‌كه هموطنان درگير با ويروس كرونا نيازمند اهداء خون هستند، طبق هماهنگي‌هاي به عمل آمده از طرف مديريت ايمني بهداشت سازمان اتكا با سازمان انتقال خون استان تهران، مورخ 99/04/25 گروه سيار سازمان انتقال خون استان تهران جهت دريافت خون‌هاي اهدايي در ستاد شركت فروشگاه‌هاي اتكا حضور پيدا كردند.

گفتني است هدف از برگزاري اين مراسم كمك به بهبود ذخاير خوني مورد نياز بيماران كرونايي و تالاسمي بوده است./انتهاي خبر