يارانه نقدي مرحله سيزدهم به حساب دارندگان حکمت واريز شد.

واريز يارانه نقدي مرحله سيزدهم

واريز يارانه نقدي مرحله سيزدهم
يارانه نقدي مرحله سيزدهم مورخ هفدهم تير ماه به حساب دارندگان حكمت كارت واريز شد. مشتريان محترم مي‌توانند انواع كالاهاي مورد نياز خود را از فروشگاه‌هاي اتكا در سراسر كشور تهيه نمايند.