اقدامات گسترده فروشگاه اتکا شهيد فکوري در راستاي مقابله با کرونا

آقاي اصغري بيان نمودند هفته‌اي دو مرتبه محوطه فروشگاه شهيد فکوري ضدعفوني، سم پاشي و گندزدايي مي‌شود.

آقاي اصغري بيان نمودند هفته‌اي دو مرتبه محوطه فروشگاه شهيد فکوري ضدعفوني، سم پاشي و گندزدايي مي‌شود.

کمک‌هایی از سوی وزارت دفاع، سازمان اتکا و مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا در قالب تهیه ماسک، مواد ضدعفونی کننده و تب سنج به فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور از جمله فروشگاه اتکا شهید فکوری واقع در میدان آزادی کردند، سبب شد که کمبود مواد بهداشتی را در ۴ ماه گذشته تجربه نکنیم.

رییس فروشگاه اتکا شعبه شهید فکوری با بیان اینکه هفته‌ای دو مرتبه محوطه این فروشگاه ضدعفونی، سم پاشی و گندزدایی می‌شود، عنوان کرد: تمام مشتریانی که وارد فروشگاه اتکا شهید فکوری می‌شوند ابتدا ضدعفونی شده و سپس خرید خود را شروع می‌کنند.

اصغری با بیان اینکه برخی مایع‌های ضدعفونی کننده که در بازار به ۲۰۰ هزار تومان هم رسیده بود، در اتکا با مبلغی کمتر از ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، گفت: از آبان سال گذشته تا امروز، با وجود گران شدن بنزین، قیمت کالا‌های اساسی موجود در فروشگاه‌های اتکا به هیچ عنوان افزایش پیدا نکرده است.

رییس فروشگاه اتکا شعبه شهید فکوری گفت: فروش ما در ایام کرونایی ابتدای امسال، نسبت به ابتدای سال گذشته تقریبا سه برابر بیشتر شد.

https://www.mizanonline.com/fa/news/629275/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7