حضور فروشگاه هاي اتکا در رزمايش مواسات و همدلي

توزيع بيش از ۲۰۰۰۰ بسته معيشتي به ارزش بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال

توزيع بيش از ۲۰۰۰۰ بسته معيشتي به ارزش بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال

نیروهای مسلح در تاریخ پر شکوه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ثابت کردندکه همیشه و در همه حال کنار مردم ایران اسلامی، حافظ خاک و جان و ناموس آنها بوده اند یکروز در صحنه دفاع شهری خرمشهر با جهان آرا ها و یکروز در صحنه بحران ها با زحمتکشان عرصه خدمت بوده اند و در مقابل دشمنان آنان تا پای جان ایستاده اند.
عرصه این فداکاری ها از خاکریزهای دفاع مقدس تا مرزهای همیشه امن ایران اسلامی گرفته و به عرصه ی دفاع از سلامت و مواسات و همدلی با ملت بزرگ ایران وسعت می یابد. تا جایی که حتی بلاهای طبیعی چون زلزله و سیل و بیماریها نیز جلوه های دیگری از ایثار آنان را به نمایش میگذارد.

http://tanineyas.ir/content/70490