روز قدس رستاخيز استکبارستيزي ملل مسلمان جهان است

روز قدس رستاخيز استکبارستيزي ملل مسلمان جهان است

مرتضی اعلمی مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا پیامی را به مناسبت چهل یکمین سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: روز قدس، رستاخیر استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان‌های حقیقت خواه و عدالت دوست؛ روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و کنار گذاشتن سلیقه‌ها و پیوستن قطره هابه اقیانوس جاری انسانهاست.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

قدس؛ دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر، یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است.

قدس، قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم.

قدس جغرافیای عشق، تارخ ایثار و محراب نیایش‌های خونین است.

رستاخیر استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان‌های حقیقت خواه و عدالت دوست؛ روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و کنار گذاشتن سلیقه‌ها و پیوستن قطره هابه اقیانوس جاری انسانهاست.

اکنون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسطین، برای بیان حرکت پویا و فراگیر و عملکرد معترضانه و آشکار مردمی به کار می‌رود که با سلاح سنگ و فریاد، در مقابل استبداد شجاعانه ایستاده اند تا آخرین نفس‌های خویش سرود مقاومت و شهادت می‌خوانند.

کافی است فلسطین باشیم؛ هر چند زخمی، تا اسرائیل نباشد. کافی است از صمیم قلب به درک آزادی و جوانمردی برسیم تا صفت دژخیم و قساوت را تغییر دهیم. برای آزادی ات خواهیم آمد.

https://www.mizanonline.com/fa/news/622994/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA