روز قدس رستاخير استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان است

مديرعامل اتکا در پيامي به مناسبت روز جهاني قدس تاکيد کرد: روز قدس رستاخير استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان است.

مديرعامل اتکا در پيامي به مناسبت روز جهاني قدس تاکيد کرد: روز قدس رستاخير استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

(قدس؛ دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی  است. هر گلبرگ این دفتر، یادمان حماسه ای ماندگار، فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است.

قدس، قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم. قدس جغرافیای عشق، تارخ ایثار و محراب نیایش های خونین است.

رستاخیر استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسانهای حقیقت خواه و عدالت دوست؛ روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و کنار گذاشتن سلیقه ها و پیوستن قطره هابه اقیانوس جاری انسانهاست.

اکنون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسطین، برای بیان حرکت پویا و فراگیر و عملکردمعترضانه و آشکار مردمی به کار می رود که با سلاح سنگ و فریاد، در مقابل استبداد شجاعانه ایستاده اند تا آخرین نفس های خویش سرود مقاومت و شهادت می خوانند.

کافی است فلسطین باشیم؛ هر چند زخمی ، تا اسرائیل نباشد.

کافی است از صمیم قلب به درک آزادی و جوانمردی برسیم تا صفت دژخیم و قساوت را تغییر دهیم .

برای آزادی ات خواهیم آمد..  )

https://www.etka.ir/group/shop/9