مدير عامل فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا با صدور پيامي اعلام کرد:

روز قدس رستاخير استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان است

روز قدس رستاخير استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان است

  به گزارش روابط عمومی فروشگاه های اتکا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
) قدس؛  دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی  است. هر گلبرگ این دفتر، یادمان حماسه ای ماندگار، فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است.
قدس، قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم.
 قدس جغرافیای عشق، تارخ ایثار و محراب نیایش های خونین است.
رستاخیر استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسانهای حقیقت خواه و عدالت دوست؛ روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و کنار گذاشتن سلیقه ها و پیوستن قطره هابه اقیانوس جاری انسانهاست.
اکنون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسطین، برای بیان حرکت پویا و فراگیر و عملکردمعترضانه و آشکار مردمی به کار می رود که با سلاح سنگ و فریاد، در مقابل استبداد شجاعانه ایستاده اند تا آخرین نفس های خویش سرود مقاومت و شهادت می خوانند.
کافی است فلسطین باشیم؛ هر چند زخمی ، تا اسرائیل نباشد.
کافی است از صمیم قلب به درک آزادی و جوانمردی برسیم تا صفت دژخیم و قساوت را تغییر دهیم .
برای آزادی ات خواهیم آمد..  )
 

http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/524204/