جستجو

راه اندازی غرفه نان و شیرینی در فروشگاه مرکزی اصفهان

راه اندازي غرفه نان و شيريني در فروشگاه مرکزي اصفهان

غرفه مشاركتي نان و شيريني با 80 نوع تنوع، در فروشگاه مركزي اصفهان راه اندازي شد.

برچسب خبر :

18.208.132.33
۱۹۴.۵.۵۳.۲۶

ارسال نظر جدید ارسال نظر جدید

نظرات کاربران:

۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۳:۱۸
راه اندازي غرفه نان و شيريني در فروشگاه مرکزي اصفهان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466