اطلاعات تماس

شماره تماس: 0214856

شماره دورنگار: 75167963

کد پستی: ۱۶۵۴۷۱۳۷۱۱

نشانی: تهران، فلکه اول تهرانپارس، بلوار پروين، پلاک 15، شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا