آخرین اخبار

تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان
تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان

۲۰ فروردين ۱۳۹۹

بیشتر
معاون اقتصادي استانداري البرز از فروشگاه اتکا مرکزي البرز بازديد کرد
معاون اقتصادي استانداري البرز از فروشگاه اتکا مرکزي البرز بازديد کرد

۲۰ فروردين ۱۳۹۹

بیشتر
استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد
استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد

۱۷ فروردين ۱۳۹۹

بیشتر
چه کار کنيم تا به ويروس کرونا مبتلا نشويم؟
چه کار کنيم تا به ويروس کرونا مبتلا نشويم؟

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

بیشتر
استرليزه نمودن سطح فروش
استرليزه نمودن سطح فروش

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

بیشتر
انتخاب فروشگاه قم بعنوان فروشگاه برتر در استان قم
انتخاب فروشگاه قم بعنوان فروشگاه برتر در استان قم

۱۲ دی ۱۳۹۸

بیشتر
کسب مقام نائب قهرماني تيم فوتسال اتکا
کسب مقام نائب قهرماني تيم فوتسال اتکا

۱۲ دی ۱۳۹۸

بیشتر
انعقاد قرارداد فروشگاه مشارکتي در جزيره کيش
انعقاد قرارداد فروشگاه مشارکتي در جزيره کيش

۱۲ دی ۱۳۹۸

بیشتر
افتتاح فروشگاه مشارکتي اتکا شهيد ناصري قاين در استان خراسان جنوبي
افتتاح فروشگاه مشارکتي اتکا شهيد ناصري قاين در استان خراسان جنوبي

۱۲ دی ۱۳۹۸

بیشتر