جمعه 30 آبان 1393 11:56


 
ساعت کاری فروشگاه ها در روز قدس و عید فطر

ساعت کاری فروشگاه ها در روز جمعه 93/5/3 روز قدس از ساعت 14 بعد از ظهر  و روز عید سعید فطر ساعت شروع خدمت بعد از اتمام نماز عید فط...

کارت حکمت